Selaa sivuja

Sertifikaatit, asetukset, standardit, aloitteet, merkit, raportit ym. on tapa osoittaa ja todistaa toiminnan vastuullisuus. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet toimimaan ehtojemme mukaisesti ja esittävät meille alla olevia dokumentteja tuottamistaan materiaaleista ja toiminnastaan. Tutustu aiheisin klikkaamalla otsikkoa:

BSCI eli Business Social Compliance Initiative

Tätä vastuujärjestelmää noudattaa tuottajamme HRT. Lue HRT:n BSCI-raportti.

 • Voittoa tavoittelematon, sosiaalisesti vastuullinen järjestelmä
 • Suojelee työntekijöiden oikeuksia
 • Tehtailla tehdään auditointikäyntejä, joissa varmistetaan, että asetetut vaatimukset on täytetty
 • Sitouttaa liikekumppaneihin ja tarkkailee niiden sosiaalista suorituskykyä
 • Lue lisää BSCI:stä täältä.

SMETA eli Sedex Members Ethical Trade Audit Report

Tätä auditointia käyttää yhteistyökumppanimme As Konfeksiyon Group.

 • Sedex on yhteistyöjärjestö, jossa on mukana yrityksiä ympäri maailmaa.
 • Auditoinnin voi suorittaa vain Sedexin hyväksymä auditointiyritys.
 • Auditoinnissa tarkastellaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista sekä terveys- ja turvallisuusnäkökulmia.
 • Lue lisää SMETA:sta täältä.

EU ecolabel

TENCEL™ -materiaalilla on EU-ympäristömerkki, joka on ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki. TENCEL™ on Lenzing AG:n rekisteröity tavaramerkki.

 • EU ecolabel on perustettu vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamana.
 • Käytössä EU-maiden lisäksi myös Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä.
 • Osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa.
 • Arviointiperusteina ovat energiankulutus, päästöt veteen ja ilmaan, jätteen syntyminen, kestävä metsänhoito ja maaperän pilaantuminen.
 • Myönnetään tuotteelle, jonka koko elinkaari täyttää tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
  Lue lisää: EU-ympäristömerkki

European Flax® -sertifikaatti

European Flax® -sertifikaatti on The European Confederation of Flax and Hemp (CELC) omistama sertifikaatti, joka takaa pellavakuidun olevan eurooppalaista alkuperää. Sertifikaatti suojelee, korostaa ja turvaa ainutlaatuista eurooppalaista maanviljelyä ja teollisuutta, alueellista alkuperää ja luontaista tietotaitoa.

 • Viljelyssä ei käytetä keinokastelua. 
 • Viljelyssä käytetään vuoroviljelymenetelmää, joka pitää maaperän rikkaana.
 • Vähäinen tarve torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytölle, jotka eivät sisällä myrkyllisiä ainesosia.
 • Sertifioidun pellavan tuotannossa käytetään luonnollista ketoliuotusta, jossa pellava voidaan jättää suoraan pellolle pehmenemään. Prosessissa käytetään luonnon omia keinoja kuten aurinkoa, kastetta ja sadetta, jotta pellavan osat voidaan erottaa toisistaan. Luonnollinen ketoliuotus on ympäristöystävällinen prosessi, jossa kasvin ravintoaineita palautuu takaisin luonnon kiertoon.
 • Sosiaalinen vastuu ja eettisyys: sertifikaatti edellyttää noudattamaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n vaatimuksia.
 • Auditointi kolmannen osapuolen tekemänä: Bureau Veritas Certification (BVC).

FSC

TENCEL™ -materiaalilla on FSC -sertifikaatti (Forest Stewardship Council), joka toimii maailmanlaajuisesti metsänhoidon parantamiseksi. TENCEL™ on Lenzing AG:n rekisteröity tavaramerkki.

 • Sertifikaatti kannustaa parempien sosiaalisten ja ympäristöllisten menettelytapojen käyttöä.
 • Maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille eri metsätyypeille ympäri maailmaa.
 • Sertifikaatti kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetusta metsästä.
 • FSC on ottanut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi omaa toimintaansa ja määritellyt, miten sertifiointi tukee niitä.
 • FSC:llä on kymmenen periaatetta, joihin FSC:n standardit pohjautuvat. Lue lisää periaatteista FSC-sivuilta.
 • Sertifikaatti suojelee monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen ja työntekijöiden oikeuksia sekä alueita, jotka ovat merkittäviä luonnon ja kulttuurin kannalta. Se myös edistää luonnon- ja uhanalaisten lajien suojelua sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.
 • Riippumattomat osapuolet tarkistavat ja arvioivat onko metsänhoito FSC:n standardien mukaista.

  Lisätietoja: https://fi.fsc.org/fi-fi

PEFC

TENCEL™ -materiaalilla on PEFC- sertifikaatti (Programme for the Endorsement of Forest Certification), joka on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. TENCEL™ on Lenzing AG:n rekisteröity tavaramerkki.

 • Jäsenorganisaatioita lähes 50 eri maasta ympäri maailman.
 • Edistää toiminnallaan ekologisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.
 • PEFC on ottanut tuekseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.
 • PEFC-sertifioidulla puulla on seurantajärjestelmä (Chain of Custody), jonka avulla tuotteita valmistava ja käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että lopulliseen tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.
 • Sertifioinnissa on asetettu metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka suuntautuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, niiden terveyden ja kasvun ylläpitoon, sekä virkistyskäyttöön. Lue lisää asetetuista vaatimuksista PEFC:n sivuilta.

 • Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti PEFC-vaatimusten mukaisesti tehtyä metsänhoitoa.

Global Recycled Standard

Tämä sertifikaatti on tuottajillamme HRT, Black Moda, As Konfeksiyon Group ja Sasta. Kaikki käyttämämme kierrätetty polyesteri on sertifioitua. Control Union Certifications on myöntänyt kankaan valmistajalle Global Recycled Standard (GRS) 4.0 -sertifikaatin.

 • Takaa, että tuotteessa on käytetty kierrätettyä materiaalia.
 • Sertifikaatti on aina tuotantokohtainen.
 • Textile Exchangen myöntämä sertifikaatti. Textile Exchange on riippumaton ja kansainvälinen järjestö.
 • Tarkoituksena on lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä.

Lue lisää Global Recycled Standardista täältä.

GOTS eli Global Organic Textile Standard

Tuottajillamme HRT:llä, As Konfeksiyon Group:lla ja Black Modan alihankkijalla Armacolla on GOTS-sertifikaatti. Sukissa käytetyllä luomupuuvillalla on myös GOTS-sertifiointi. GOTS on maailman johtava luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä, jonka tavoite on sertifioida tuote raaka-aineen viljelystä valmiin tuotteen viimeistelyyn saakka. GOTS määrittelee kriteerit mm. kemikaalien käytölle, vedenpuhdistukselle ja reiluille työoloille. 

 • Sertifikaatin hakijan tulee täyttää ILOn (kansainvälinen työjärjestö) vähimmäiskriteerit
 • Valvoo koko luomupuuvillan vastuullista tuotantoprosessia alusta loppuun
 • Itsenäinen, voittoa tavoittelematon, ei yritysvetoinen
 • Luonnonmukaisesti viljeltyä kuitua pitää olla tuotteessa 95–100%
 • Sertifikaatti saatavilla myös villalle
 • Pystyy jäljittämään kasvin pellolle tai eläinkuidun eläimeen asti

Lue lisää GOTS-standardin sivuilta.

OCS eli Organic Content Standard

Scuba materiaalillamme on OCS eli Textile Exchangen organisaation operoima standardi, jonka alle kuuluvat kaikki ravinnoksi sopimattomattomat tuotteet. Standardi on kansainvälinen ja vapaaehtoinen.

 • Tavoitteena luomutuotannon lisääminen maanviljelyssä.
 • Koko tuotantoketju on tiedossa.
 • Standardoitu materiaali on peräisin IFOAM sertifioiduista maatiloista (IFOAM on vuonna 1972 perustettu kestävän kehityksen ja luomutuotannon edesauttamiseen perustettu organisaatio).
 • Standardi voi luokitella myös ns. välitilassa (luomuviljelyyn siirtymisen vaihe) olevat luomuviljelyt luomuksi.

Lue lisää täältä.

Farm Animal Welfare Council “Five Freedoms”

Tuottajamme HRT ja Manifattura Big on sitoutunut hankkimaan villaa tuottajilta, jotka noudattavat asetettua "Five Freedoms" -ohjeistoa.

 • Five Freedoms: Vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta, vammasta ja sairauksista, vapaus normaaliin lajille ominaiseen käyttäytymiseen sekä vapaus pelosta ja ahdingosta.

Lue lisää FAWECista täältä.

Mulesing-vapaa villa 

Kaikki käyttämämme merinovilla on mulesing-vapaata. Toimittajamme Black Moda, HRT ja Garlita ovat sitoutuneet hankkimaan villaa sellaisilta alihankkijoilta, jotka käyttävät mulesing-vapaata villaa.

 • Mulesing-vapaalla villalla tarkoitetaan villaa, joka on keritty lampaasta, jolle ei ole tehty kivuliasta mulesing-toimenpidettä. Mulesing on varsinkin merinolampaille kirurgisesti tehtävä toimenpide. Toimenpiteessä lampaan peräaukon ympäriltä poistetaan ihoa. Tähän kohtaan muodostuu arpikudosta, jonka sanotaan ehkäisevän sairauksia levittävien loiseläinten pesimistä ihoalueelle.

Lue lisää mulesing-tekniikasta täältä.

Pure New Wool

Woolmark Companyn hallinnoima ja myöntämä sertifikaatti. Pure New Wool -merkintä myönnetään tuotteille, jotka sisältävät vähintään 50 % uutta villaa. Sertifikaatin saamisen kriteerit ovat:

 • Laatutakuu. Testaukset tehdään riippumattomissa laboratorioissa.
 • Toimitusketjun jäljentäminen.
 • Takuu siitä, että tuote sisältää luonnollista villaa.

Woolmark Companyn lupaukset edistää ympäristön ja eläinten hyvinvointia:

 • Uudistava maatalous, jossa pidetään huolta maaperän hyvinvoinnista.
 • Eläimen hyvinvoinnin edistäminen Five Welfare Domains – periaattein: ravinto, ympäristö, terveys, käytös ja mielenterveys.
 • Luonnon hyvinvointia ja diversiteettiä edistetään suojelemalla ja parantamalla.

PETA - Approved Vegan


Vegaanisille NOSH-vaatteille on myönnetty PETA - Approved Vegan -merkin käyttöoikeus. Vegan-merkki tuotteen yhteydessä kertoo, että tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty mitään eläinperäistä. 

PETA Approved Vegan -merkki on People for the Ethical Treatment for Animals (PETA) -järjestön hallinnoima merkki, joka myönnetään muoti- ja kodinsisustustuotteille, joissa ei ole käytetty eläinperäisiä ainesosia. Vegan-merkin saaneet ja sitä käyttävät yritykset vakuuttavat tuotteen sisällön olevan vegaaninen. Vegan-merkkiä käyttää yli 1000 yritystä maailman ympäri.

 • PETA on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö. PETA on maailman suurin eläinten oikeuksia puolustava järjestö, jolla on yli 9 miljoonaa jäsentä ja tukijaa ympäri maailmaa. Se perustettiin vuonna 1980 Yhdysvalloissa luomaan ja puolustamaan eläinten oikeuksia.
 • Järjestö vastustaa lajisortoa ja keskittyy näiltä osin neljään alueeseen, joissa eläinten pitkäaikaiset kärsimykset ovat yleisimpiä. Nämä alueet ovat laboratoriot, ruoka-, vaate- ja viihdeteollisuus.
 • PETAn ydinperiaatteena on, että kaikilla elävillä on oikeus elämään ilman tahallista vahingoittamista.
 • Järjestö toimii monin eri tavoin, kuten esimerkiksi kouluttamalla, vaikuttamalla lainsäädäntöön, kampanjoimalla, tutkivalla journalismilla ja raportoimalla, eläinten pelastamisella, järjestämällä tilaisuuksia ja yhteistyöllä julkisuuden henkilöiden kanssa.

REACH-asetus

Tätä asetusta noudattavat kaikki tuottajamme.

 • EU:n kemikaaliasetus, joka määrittää vaarallisiksi luokiteltavat aineet ja asettaa näiden aineiden käytölle tai enimmäispitoisuuksille rajoituksia.
 • Tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso koko EU-alueella.
 • Velvoittaa tuotteen maahantuojan jakamaan tietoa myymistään tuotteissa esiintyvistä aineista.

Lue lisää REACH-asetuksesta täältä.

Öko-Tex 100

Yhteistyökumppaneistamme Black Modalla, HRT:llä, As Konfeksiyon Group:lla, Baltic Flaxilla ja mp Denmarkilla on käytössä Öko-Tex Standard 100 -sertifiointi. Riippumattomien tutkimuslaitosten vuodeksi kerrallaan myöntämä sertifikaatti tarkoittaa sitä, että valmiissa tuotteessa ei ole haitallisiksi luokiteltavia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Öko-Tex-sertifikaatin tuoteluokitus jaetaan neljään ryhmään tekstiilin käytön ja ihokosketuksen mukaan. Kaikki NOSH-mallistojemme luomupuuvillaiset lastenvaatteet ovat aina I-(baby)luokituksen mukaisia, jolloin testaukset tehdään kaikkein tiukimpien vaatimusten mukaan. Testaukset suorittaa aina riippumaton kolmas osapuoli.

Neulevaatteiden valmistajan Garlitan langalla on Öko-Tex 100 luokan 2 sertifikaatti.

Sertifiointi kattaa myös neuloksen värjäyksen, printtien painatuksen sekä vaatteiden lisämateriaalit kuten painonapit ja vetoketjut. Tämän ansiosta jokainen NOSH-vaate kantaa ylpeänä Turvallinen tekstiili -merkintää. Myrkyttömät vaatteemme ovatkin usein myös herkkäihoisen valinta.

 • Kansainvälinen ympäristö- ja tuoteturvallisuusmerkki
 • Riippumaton tutkimuslaitos
 • Ottaa huomioon tuotantotapojen ympäristöystävällisyyden
 • Käsittää myös kaikki tuotteessa käytetyt lisätarvikkeet (napit, vetoketjut, nauhat jne.)
 • Rajoittaa tuotteiden torjunta-aine-, raskasmetalli- ja formaldehyde-jäämiä
 • Ei takaa, että tuote on luomumateriaalista

Lue lisää Öko-Texin sivuilta.
Lue ohjeistostamme tuottajille

Tuotehaku

Suosituimmat haut

Tuoteryhmät

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Löydät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset UKK-sivulta

Voit tutustua kansainvälisiin toimitusehtoihin nosh.fi - verkkokaupasta tästä.

Tietosuojaselosteemme löydät täältä


1. Tilausten käsittely


Otamme uudet tilaukset käsittelyyn ja keräilyyn mahdollisimman nopeasti.

Tilauksiin ei voi tehdä muutoksia ostotapahtuman jälkeen eikä tilauksia voi yhdistää toiseen tilaukseen.  

Voit ottaa kaikissa tilaustasi koskevissa asioissa yhteyttä asiakaspalveluumme info@nosh.fi.  

2. Toimitustavat, toimitusaika ja -hinnat

Tilaa verkkokaupasta tai NOSH edustajalta

ToimitustapaToimitusaikaHinta
PostNord MyPack Collect -paketti - nouto pakettiautomaatista tai asiointipisteestä, K-marketista tai R-kioskista1-4 arkipäivää*6,90 €
Postipaketti -nouto Postin automaatista tai asiointipisteestä1-4 arkipäivää*7,90 €
Postin Kotipaketti, toimitus kotiovelle

1-4 arkipäivää*9,90 €

Huomioitavaa:

*Poikkeustilanteissa ja kiireaikoina, kuten alennusmyyntien tai merkittävien kampanjoiden aikana toimitusaika saattaa olla hieman pidempi. Toimitusaika lasketaan siitä, kun tilauksen maksutapa on vahvistettu.

ta 2.4

2.1. Postipaketti

Valitessasi toimitustavaksi Postipaketin, voit noutaa pakettisi pakettiautomaatista tai Postin asiointipisteestä vastaanotettuasi saapumisilmoituksen tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Asiakas täyttää kassalla osoitetietonsa, valitsee toimitustavan sekä noutopisteen ja vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta. NOSH ei ole velvollinen suorittamaan paketille siirtoa, mikäli väärä noutopiste johtuu asiakkaan omasta valinnasta tai korvaamaan, mikäli asiakkaan antamissa tiedoissa on virhe.

Huomioithan, että valitsemasi noutopisteen ollessa täynnä, Posti voi siirtää pakettisi varanoutopisteelle, jolloin NOSH ei korvaa paketin siirtoa. Perheenjäsentä, ystävää tai tuttavaa on mahdollista pyytää avuksi paketin noudossa, oli lähetys asiointipisteellä tai automaatissa. 

Posti säilyttää paketteja 7 vrk noutopisteessä tai pakettiautomaatissa, jonka jälkeen paketit palautuvat takaisin Nosh Company:n varastolle.

Mikäli pakettia ei ole noudettu toimipisteestä määräaikaan mennessä, se palautuu NOSHille. Veloitamme noutamattomasta paketista asiakkaalta käsittelykulut 12 €.

Postipaketit toimitetaan hiilineutraalina Posti Green- lähetyksinä.

2.2. Postin Kotipaketti

Kotiinkuljetusta varten voit valita toimitustavaksi Postin Kotipaketin, joka jaetaan vastaanottajan kotiovelle sovitusti. 

Kotipaketit toimitetaan hiilineutraalina Posti Green- lähetyksinä.

2.3. PostNord MyPack Collect -paketti

Valitsemalla toimitusmuodoksi PostNord MyPack Collect -paketin, voit noutaa pakettisi lähimmästä PostNordin pakettiautomaatista, K-marketista, R-kioskista tai PostNordin toimipisteestä.

Paketin siirtäminen toiseen toimipisteeseen ei ole mahdollista PostNordin kautta. NOSH ei ole velvollinen korvaamaan, mikäli väärä noutopiste johtuu asiakkaan omasta valinnasta tai mikäli asiakkaan antamissa tiedoissa on virhe.

Huomioithan, että valitsemasi noutopisteen ollessa täynnä, PostNord voi siirtää pakettisi varanoutopisteelle, jolloin NOSH ei korvaa paketin siirtoa. Perheenjäsentä, ystävää tai tuttavaa on mahdollista pyytää avuksi paketin noudossa, oli lähetys asiointipisteellä tai automaatissa.

PostNordin pakettien säilytysaika on yksi viikko pakettiautomaatissa ja noutopisteessä, jonka jälkeen noutamattomat paketit palautuvat takaisin Nosh Company:n varastolle.

Mikäli pakettia ei ole noudettu toimipisteestä määräaikaan mennessä se palautuu varastollemme ja veloitamme noutamattomasta paketista käsittelykulut 12 €.

3. Maksutavat

Maksutavat henkilöasiakkaille:

 • Verkkopankki- ja korttimaksu (Aktia, Ålandsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, LähiTapiola, Nordea, OmaSP, OP, POP Pankki, SEB, S-Pankki, Säästöpankki)
 • Pankki- tai luottokortti (Visa, Mastercard ja American Express)
 • Maksa 30 päivän sisällä (Klarna lasku)
 • Maksa myöhemmin (Klarna tili)
 • Pilko maksut, Klarnan joustava erämaksu
 • MobilePay

Klarna Checkout -palvelun avulla voit tehdä ostoksia helposti, joustavasti ja turvallisesti. Vastaamalla muutamaan kysymykseen tunnistaudut palvelussa kätevästi ja voit valita sinulle parhaiten sopivan maksutavan.

Käyttämällä Klarna Checkout -palvelua hyväksyt Klarna AB:n (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm) ehdot, jotka löydät kassalta.

Jos valitset maksutavaksi Klarna laskun, Klarna toimittaa sen sinulle sähköpostilla siinä vaiheessa, kun tilaus toimitetaan. Henkilöasiakas näkee laskunsa myös kirjautumalla Klarnaan osoitteessa klarna.com/login tai lataamalla Klarnan mobiilisovelluksen mobiililaitteeseensa.

Mikäli sinulla on maksamiseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme sinua olemaan yhteydessä suoraan Klarnan asiakaspalveluun p. 09 – 425 99 771 arkisin klo 8.00–18.00. Voit lukea useiten kysyttyjä kysymyksiä Klarnan palvelusta tästä.

Maksaminen NOSH edustajalta tilattaessa

Edustajasi luo tilauksesi ja saat sähköpostiisi maksulinkin sisältävän tilausvahvistuksen, jonka jälkeen sinulla on 24 tuntia aikaa valita itsellesi sopivin maksutapa ja vahvistaa maksulinkki. Jos ilmoitat edustajalle puhelinnumerosi, saat maksulinkin myös tekstiviestinä. 

Maksaminen NOSH lahjakortilla

Voit maksaa ostoksesi tai osan ostoksestasi sähköisellä NOSH lahjakortilla lisäämällä lahjakorttikoodin kassalla tilaukselle. NOSH edustajan kautta tilatessa edustaja lisää lahjakorttikoodin tilaukselle puolestasi. Lahjakorttia ei pysty lisäämään tilaukselle jälkikäteen. Lahjakortilla maksaessa tilaukselle voi lisätä myös kutsujärjestäjän edun, hyvitysedun tai muun koodillisen kampanjaedun.

Lue lisää maksamisesta UKK:sta.

4. Alennuskoodit ja tarjoukset

Hyvitys- ja alennuskoodit

Hyvitys- ja alennuskoodit ovat kertakäyttöisiä. Tilauksella voi olla vain yksi hyvitys- tai alennuskoodi

NOSH ei hyvitä hyvityskoodeja esim. kutsujärjestäjän etua rahaksi tai uudelle alennuskoodille, mikäli siitä jää osa käyttämättä, tai mikäli palautat koko tilauksen. 

NOSH ei hyväksy vanhentuneita tai kolmansien osapuolien julkaisemia alennuskoodeja.

Mikäli sinulla on NOSHin toimittama alennuskoodi, joka ei toimi, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme info@nosh.fi.  

Tarjoukset ja edustajan kautta tehty tilaus

Asiakkaan tilauksen erikoisedut ja -hinnat ovat voimassa tilauksen maksulinkin voimassaoloajan (24 tuntia). Mikäli tilauksen sisältämien etujen saatavuus tai hintojen voimassaoloaika päättyy maksulinkin voimassaoloaikana, ei tilauksen edut ja hinnat ole siirrettävissä myöhemmin tehtävälle uudelle tilaukselle, vaikka tilauksen tuotesisältö olisi sama.

Tarjousten voimassaoloaika ja etuhinta määritellään kampanjakohtaisesti. Tuotteen hinta määräytyy ostohetkellä.

Kutsujärjestäjän etu

Kutsujärjestäjän etu on tarkoitettu NOSH vaatekutsuilla tehtävään tilaukseen.

Kutsujärjestäjän edun sisältävälle tilaukselle ei voi yhdistää muita hyvitys- tai alennuskoodeja.

NOSH ei hyvitä hyvityskoodeja esim. kutsujärjestäjän etua rahaksi tai uudelle alennuskoodille, mikäli siitä jää osa käyttämättä, tai mikäli palautat koko tilauksen.

NOSH klubiedut

NOSH klubiedut ovat saatavilla ainoastaan NOSH edustajan kautta tilattaessa.

NOSH klubietuja koskevat erityisehdot. Tarjousten voimassaoloaika ja etuhinta määritellään kampanjakohtaisesti.

Asiakkaan tilauksen erikoisedut ja -hinnat ovat voimassa tilauksen maksulinkin voimassaoloajan (24 tuntia). Mikäli tilauksen sisältämien etujen saatavuus tai hintojen voimassaoloaika päättyy maksulinkin voimassaoloaikana, ei tilauksen edut ja hinnat ole siirrettävissä myöhemmin tehtävälle uudelle tilaukselle, vaikka tilauksen tuotesisältö olisi sama.

5. Palautusoikeus

5.1 Palautettavan tuotteen kunto

Palautettavan vaatteen tulee aina olla käyttämätön, puhdas, pesemätön ja täysin uuden veroinen.

Palauta tuotteet mielellään niiden alkuperäisessä pakkauksessa. Tarkistamme palautuneen vaatteen kunnon ennen maksun palauttamista. Mikäli tuotteessa on puutteita edellä mainittujen asioiden osalta, pidätämme oikeuden olla hyvittämättä tuotteesta maksettua hintaa kokonaisuudessaan.

Palauta tuotepakettina ostetuista tuotteista kaikki pakettiin kuuluvat tuotteet sekä mahdollinen tuotelahja, jos tuotelahjan ehdot eivät täyty palautuksen jälkeen.

Tarkista vastaanottamasi vaatteet ennen käyttöönottoa tai pesua.

5.2 Palautusoikeus

NOSH-vaatteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Palauttaa voit veloituksetta kerran. Mikäli samalle tilaukselle tehdään useamman kerran palautus, veloitamme asiakkaalta toimituskulujen verran lisämaksua. Palautusaika lasketaan alkavaksi paketin noutohetkestä.

Palautusoikeus ei koske yritysostoina tehtyjä tilauksia.

Palautettavien tuotteiden erityisehdot:

 • Sukkatuotteet: Mikäli sukkapaketin vyöte on avattu, hyvitämme asiakkaalle 50 % sukkapaketin hinnasta.
 • Outlet-tuotteet: Mikäli tilauksella oleva yksi tai useampi Outlet-tuote palautetaan, veloitamme käsittelykuluina 3,90 euroa/tilaus

Mikäli palautat kaikki tilauksellasi olleet tuotteet, hyvitämme myös tilauksesi toimituskulut (ylläolevat erityisehdot ovat voimassa). Pidätämme oikeuden veloittaa toimituskulut tilauksista, jotka on tehty toimituskuluttomuuskampanjan aikana, mutta jonka ehdot eivät täyty enää palautuksen jälkeen.

Mikäli haluat vaihtaa tuotteen toiseen kokoon, väriin tai toiseen tuotteeseen, voit tehdä uuden tilauksen ja palauttaa alkuperäisen tuotteen.

HUOM! Tuotteilla, jotka on tilattu 14.11.–18.12.2023 välisenä aikana on voimassa joulunajan pidennetty palautusoikeus 31.12.2023 saakka.

5.3 Palautusten käsittelyaika   

Palautuspakettien toimitusaika varastollemme vaihtelee useilla työpäivillä ja palautus rekisteröityy järjestelmäämme vasta asiakaspalvelumme ottaessa sen käsittelyyn. Palautuksen käsittelyyn varastollamme ja Klarnan vahvistukseen hyvityksen suorittamisesta kuluu yhteensä 5-14 vuorokautta. Saat meiltä sähköpostivahvistuksen, kun palautuksesi on käsitelty.

Klarna hyvittää maksamasi summan tilauksesi maksutavan mukaisesti. Mikäli palautat tilauksen kokonaisuudessaan, palautuvat sinulle myös alkuperäiset postikulut toimituskulut. Huomioithan kohdassa 5.2 Palautusoikeus ilmoitetut Palautettavien tuotteiden erityisehdot.

5.4 Väärä tai viallinen tuote

Jos olet saanut tilauksessasi väärän tai viallisen tuotteen, täytä verkkosivuillamme oleva virheilmoituslomake. Voit valita tuotevirhelomakkeelta sinulle sopivan hyvitysvaihtoehdon. Mikäli kyseessä on toimitusvirhe, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Lomakkeen lähetettyäsi saat lisäohjeet tuotteen mahdolliseen palauttamiseen.  

Ilmoita toimitus- tai tuotevirheestä

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme:

 • sähköpostitse info@nosh.fi
 • soittamalla numeroon 029-309 3600 (pvm/mpm). Asiakaspalvelumme tavoitat puhelimitse maanantaisin klo 9.00-14.00 ja tiistaista perjantaihin klo 9.00-15.00

5.5 Maksun palautus 

Kun palautus on käsitelty tilaukseltasi, palautettavasta summasta lähtee automaattisesti tieto Klarnaan, joka lähettää sinulle viestin koskien rahanpalautusta. Tarkistathan myös roskapostin.

Vaihtoehtoisesti näet kaikki Klarnan kautta tehdyt ostoksesi ja laskusi kirjautumalla Klarnaan täällä: app.klarna.com/login tai lataamalla Klarna sovelluksen Google Playsta tai Apple Storesta.

Palautuksen käsittelyyn varastollamme ja Klarnan vahvistukseen hyvityksen suorittamisesta kuluu yhteensä 5-14 vuorokautta. Klarna hyvittää maksamasi summan tilauksesi maksutavan mukaisesti. Mikäli palautat tilauksen kokonaisuudessaan, palautuvat sinulle myös alkuperäiset postikulut toimituskulut. Huomioithan kohdassa 5.2 Palautusoikeus ilmoitetut Palautettavien tuotteiden erityisehdot.

Lisätietoja saat Klarnan asiakaspalvelusta: 09- 425 99 771 klarna.com/fi/

Klarna lasku

Mikäli olet tehnyt tilauksen Klarna-laskulle, saat päivitetyn laskun Klarnasta, kun palautuksesi on käsitelty. 
     

6. Palautusohje

Täytä ja liitä palautuspakettiin tilauksen mukana tullut lähetyslista tai vastaavat tiedot erillisellä paperilla. Palautusten käsittelyyn tarvitsemme: 

1. tilausnumeron 
2. tilaajan nimen
3. jokaisesta palautettavasta tuotteesta tiedon onko kyseessä palautus vai ilmoitus virheestä

6.1 Palautus Postin palautustunnuksella Posti asiointipisteeseen

Vie palautettavat tuotteet valmiiksi pakattuina ja täytetyn lähetyslistan tai vastaavien tietojen kanssa Postin asiointipisteeseen. Jos olet palauttamassa virheellistä tuotetta, lisääthän pakettiin mukaan tilausnumerosi sekä VAAT- tai TOIM-alkuisen virheilmoitustunnuksen. NOSH maksaa palautuksesta syntyvät postikulut.   

Kirjoita paketin päälle palautuksen osoitteeksi:
Postin palautustunnus 628456
Nosh Company Oy
PL 110
13101 Hämeenlinna   

Asiakas on vastuussa palautuspaketista siihen saakka, kunnes paketti on saapunut NOSHille. Mikäli palautuspaketti on kadonnut, voimme käsitellä palautuksen ainoastaan asiakkaan toimittamaa palautuspaketin tositetta tai seurantakoodia vastaan. Ota palautuspaketin seurantakoodi talteen ottamalla siitä esim. valokuvan, jotta voit tarvittaessa todistaa palauttaneesi.

6.2 Palautus Postin Helposti-koodilla

Palauta Helposti koodilla mihin tahansa Postin automaattiin tai Postin asiointipisteeseen. NOSH maksaa palautuksesta syntyvät postikulut.

-Mene Postin sivulle: posti.fi/palautapaketti.  

-Syötä pakettisi lähetystunnus tekstikenttään, alkukirjaimet JJFI aina isoilla kirjaimilla.

-Paina "Hae" ja saat Helposti-koodin sekä palautusohjeet

-Jos olet palauttamassa Smartpost-automaattiin, jonka lokeroissa on näppäimistöt, on sinun varattava vielä lokero.
-Syötä hakukenttään postinumero, jonka alueelle haluat jättää palautuksen ja paina HAE.
-Valitse sopiva Smartpost-automaatti ja syötä sähköpostiosoitteesi
-Saat kertakäyttöisen lokeron avauskoodin varaamaasi Smartpost lokeroon sekä toimintaohjeet.

-Kirjoita saamasi Helposti-koodi paketin päälle.

-Jos palautat pakettiautomaattiin, noudata automaatin ohjeita.

Asiakas on vastuussa palautuspaketista siihen saakka, kunnes paketti on saapunut NOSHille. Mikäli palautuspaketti on kadonnut, voimme käsitellä palautuksen ainoastaan asiakkaan toimittamaa palautuspaketin tositetta tai seurantakoodia vastaan. Ota palautuspaketin seurantakoodi talteen ottamalla siitä esim. valokuvan, jotta voit tarvittaessa todistaa palauttaneesi.

6.3 Palautus PostNordin palautustarralla

Voit palauttaa tuotteita veloituksetta 14 vuorokauden sisällä paketin noutamisesta PostNordin automaattiin tai asiointipisteeseen käyttäen paketin mukana tullutta palautustarraa.

Jos palautustarra ei ole enää tallessa tai noutamisesta on kulunut yli 14 vrk esim. reklamaatiotilanteessa palauta paketti postitse käyttäen Postin palautustunnusta ks. ohje kohdasta 6.1.

Pakkaa tuotteet ja täytetty lähetyslista tai vastaavat tiedot valmiiksi ja liimaa paketin päälle paketin mukana tullut PostNordin osoitetarra. Vie paketti lähimpään Post Nordin automaattiin tai asiointipisteeseen. Voit seurata pakettisi kulkua Post Nord sovelluksella.

Asiakas on vastuussa palautuspaketista siihen saakka, kunnes paketti on saapunut NOSHille. Mikäli palautuspaketti on kadonnut, voimme käsitellä palautuksen ainoastaan asiakkaan toimittamaa palautuspaketin tositetta tai seurantakoodia vastaan. Ota palautuspaketin seurantakoodi talteen ottamalla siitä esim. valokuvan, jotta voit tarvittaessa todistaa palauttaneesi.

7. Asiakaspalvelu ja muut ehdot

Asiantunteva ja tuotevalikoimamme hyvin tunteva henkilökuntamme auttaa sinua mielellään kaikissa tilaukseesi liittyvissä asioissa. Parhaiten tavoitat meidät aina sähköpostitse info@nosh.fi.

Nosh Company Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä vahingoista.  

Mahdollisiin asiakkaan ja Nosh Company Oy:n välisiin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos tilanteen erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Lisätietoa asiasta kuluttajille löytyy Euroopan komission verkkovälitteiseltä riidanratkaisufoorumilta (Art. 14, EU asetus No 524/2013). Voit ottaa asiassa yhteyttä myös asiakaspalveluumme info@nosh.fi.

Lue tietosuojaselosteestamme miten NOSH suojaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi.
Päivitetty 11.12.2023

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Osta tuote

Sulje

Lähetä ostoskorisi sisältö omaan tai edustajasi sähköpostiin.

Olet oikeutettu kampanjatuotteeseen, lunastaaksesi edun valitsethan tuotteen ennen toivelistan lähetystä.

Lähettämiäsi tietoja käytetään linkin lähettämiseen vastaanottajalle. Käsittelemme tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Welcome to nosh.fi

NOSH is a sustainable Finnish clothing brand that brings joy to everyday wear. Our products are designed in Finland and manufactured responsibly in Europe. We take pride in designing high-quality garments that last time. All our products are made from sustainable materials.

We deliver to EU countries. Read more.